LOCATION

For personal cars and (truck) campers:
pot Karavanken Tunnel - Kranj - Kamnik - Črnivec - Radmirje - Luče
pot Šentilj - Maribor - Celje - Šentrupert - Mozirje - Luče
pot Klagenfurt - Eisenkapel - Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) - Logarska dolina- Luče

For vehicles with trailer:
pot Karavanken Tunnel - Kranj - Ljubljana - Šentrupert - Mozirje - Luče
pot Šentilj - Maribor - Celje- Šentrupert - Mozirje - Luče

Luče

 

slo

 

Presentation Location Price list Links Info